Manjai Kids

Onderwijs, een recht voor ieder kind.

Gambia is een arm land. Er is te weinig geld om het onderwijs te ondersteunen dus de schoolkosten komen volledig op de schouders van de ouders terecht.


In Gambia zijn er veel gezinnen die niet over voldoende geld beschikken om hun kinderen naar school te laten gaan. Zij kunnen het schoolgeld, het uniform, de maaltijden, de schoolboeken en het schrijfmateriaal niet betalen.


Scholen en gezinnen zijn aangewezen op externe steun. Die steun bieden wij via Manjai Kids.


Een transparant, administratief eenvoudige werking zorgt ervoor dat de gestorte bijdragen rechtstreeks naar de kinderen, hun school en hun gezin gaat. 


Absolute prioriteit zijn de school-en opvoedingskosten.