Manjai Kids

Onderwijs, een recht voor ieder kind.

Materiële, financiële en educatieve steun aan de scholen

Nyodema Nursery School in Manjai Kunda


Deze school geniet financiële ondersteuning voor de uitbouw van hun kleuterschool. Aankoop van speelgoed, spelletjes en boeken voor de uitbouw van de spelotheek. Inrichten van de klaslokalen : boekenrekken, kapstokken, vloer 

The Swallow 

Manjai Kids biedt financiële steun in The Swallow waardoor vanaf schooljaar 2016-2017 "class for slow learners" werd opgericht. 

Extra lessen die kinderen een extra duwtje in de rug geven bij leerproblemen of leerachterstand.

Bintang Bolong Basic Cycle School

In deze school bouwt Manjai Kids mee aan een groenten-en fruittuin, de uitbouw van een waterirrigatiesysteem en een totale upgrade van de school. Deze school heeft zeer weinig middelen. Met hulp en ondersteuning van de gemeenschap en de financiële steun van Manjai Kids komt er in de toekomst een computerklas, een chemieklas, een bibliotheek, een sportveld. Maar hoogste prioriteit is water en toiletten?